Irobot תסריטי 

הלכלוך מדבר

א

מיקום- מטבח משפחתי

.מתחת לשולחן Irobot רקע- חוט ופיסת אבק מאוירים ומפוחדים "מתחבאים" מה

.נדלק ומתחיל לנסוע Irobot שומעים ברקע את ה

 

"!חוט: "אני שומע אותו מתקרב, זה הסוף

 .אבק: "אני לא מאמין שאבי קנה את הרוצח הזה

"הוא תמיד היה בעדנו וסירב לנקות

 "!חוט: "זה הכל החברה החדשה שלו. לא אכפת לה מאיתנו

 

 "!!!!תברח"                                                       

                                            "!!!אבק: "אין לי רגליים

 

.אוסף אותם באלגנטיות Irobot -ה

 

.סוף

 

ב

 

"מיקום- סלון חצי מבולגן אחרי מסיבת יום הולדת, פלקט- "מזל טוב אבי

רקע-חתיכת נייר צבעוני וחתיכת קונפטי מאוירים על הרצפה בצד החדר

 

"?נייר: "דפקו אחלה מסיבה אה

 

."קונפטי: "תראה מה זה, לפעמים צריך מזל בחיים, שלוש שעות אחרי המסיבה אנחנו עדיין פה

 

נייר: "אמרתי לך לפני עדיף לנחות בצד, המפגרים שהולכים למרכז ישר מרימים אותם

"..אנחנו זכינו לעוד חיים. עוד חוויות. עוד סיפורים לספר ל

.קוטע אותו ואוסף אותם Irobot
 

.סוף

 

ג

 

מיקום-מטבח

רקע-זוג עטיפות פלסטיק שקופות מאוירות שוכבות על הרצפה ליד הפח

 

"עטיפה א: "איזה מזל שאנחנו שקופים מאמי

"עטיפה ב: "אתה באמת מתייחס אלי כאילו שקופה. אני מרגישה שאתה כבר לא רואה אותי

"?עטיפה א: "מה? את באמת שקופה, אנחנו עשויים מפלסטיק, מה את רוצה

"עטיפה ב :"אני כבר לא יודעת מה אני עושה איתך

"עטיפה א: "גם את לא העטיפה שהיית פעם, כשהיית סביב חבילת מסטיק. כשהיה בך תוכן

"עטיפה ב: "אתה זבל. שאלוהים ייקח אותי מפה

.אוסף אותם Irobot

 

.סוף